ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΑΛΩΝ

Δεδομένου ότι οι  μπάλες που βρίσκονται στις  μπαλοπισίνες των παιδότοπων έχουν ανιχνευθεί κατά καιρούς με μολυσματικούς  παράγοντες όπως βακτήρια, μύκητες, ακόμη και περιττώματα από βρεφικές πάνες,  η απολύμανσή τους και ο σωστός καθαρισμός, που θα απομακρύνει επιπλέον σκόνη και βιολογικά υγρά, αποτελούν επιτακτική ανάγκη.

Ο καθαρισμός  πραγματοποιείται  με το σύστημα sanitisation  με χρήση ειδικού εξοπλισμού ο οποίος μέσω σωλήνα αναρρόφησης συλλέγει  τα μπαλάκια σε κάδο εντός του οποίου πραγματοποιείται ο καθαρισμός τους, με χρήση περιστροφικών βουρτσών  και ειδικού αντιμικροβιακού απορρυπαντικού. Στη συνέχεια οι μπάλες εκτίθενται σε υπεριώδεις ακτίνες   για το στέγνωμα και την αποστείρωσή τους.

Οι μπάλες συλλέγονται έπειτα σε κατάλληλους  σάκους   και επανατοποθετούνται στη μπαλοπισίνα η οποία έχει προηγουμένως καθαριστεί.

 

 

 

Βάσει έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ijsell της Ολλανδίας, με τον συγκεκριμένο καθαρισμό και με την επίδραση των ακτίνων UV οι βλαβερές ουσίες απομακρύνονται σε ποσοστό που φτάνει το 99.98%.